Široká nabídka kurzů Vyberte si z našich kurzů

Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání je zacíleno na firmy, které vědí, že rozvoj v oblasti cizích jazyků jejich zaměstnanců je základem úspěšné komunikace v cizí řeči. Firemni výuka probíhá vždy na základě dohody s klientem, týká se to času, intenzitě a prostředí. Znamená to, že výuka může probíhat přímo u klienta tak i v našich učebnách. Systém výuky je založen na našich standardech, které zaručují kvalitní nastavení výukových programů tak zpětné vazby jak k Vašim zaměstnancům tak k zaměstnavateli.

Součástí firemní vzdělávání je výuka zaměřená pro střední a vrcholový management. Jsme si vědomi jak časové zaneprázdněnosti tak i speciálního zaměření výuky a proto jsme schopni připravit individuální program postavený na plovoucím plánu, tj. na proměnlivé době konání výuky.

 • Výuka u klienta – to je ve vaší firmě, lektoři dojdou za Vámi
 • Kurzy dle potřeb klienta i studentů – zaměstnanců
  • čas
  • rozsah – frekvence
  • zaměření (odbornost, užití – psaní, konverzace, korespondence, prezentace)
 • Skupinová i individuální výuka
 • Materiál dle požadavků studentů, ale i doporučení lektora
 • Přesně stanovený časový harmonogram
 • Možnost zrušení bez sankčních poplatků

Doporučený rozsah je 1×90 min / týden.

Cena na základě analýzy potřeb, rozsahu, frekvence

Kurzy pro veřejnost

Easy Way Languages kromě firemního vzdělávání zajišťuje kurzy pro veřejnost. I zde může výuka probíhat přímo u klienta nebo v našich prostorách. Dané kurzy jsou opět přizpůsobeny požadavkům a potřebám klientům. Může se jednat o kurzy zaměřené na:

 • začátečníky
 • intenzivní kurzy
 • kurzy zaměřené na konverzaci
 • kurzy zaměřené na gramatiku
 • one to one kurzy (neboli jeden s jedním)

Easy Way Languages nejde cestou přesně pojmenovaných kurzů. Jsme zastánci individuálního přístupu a kurzu přesně šitého na míru klientovi. Jedině dle analýzy můžeme stanovit kurz, který bude klientům vyhovovat a splní jeho cíl.

Součástí naší nabídky pro veřejnost jsou skupinové kurzy. Jsme zastánci menších skupin a proto nabízíme kurzy pro skupiny:

 • do 3 osob
 • od 4 do 6 osob
 • do 7 do 10 osob

Kurzy pro veřejnost trvají vždy 40 týdnů. Jejich intenzita je 1x týdně dvě vyučovací hodiny po 45 minutách, tj. celkem 90minut. Celkem kurz má tedy 40 lekcí = 80 vyučovacíh hodin, což představuje 60hodin čistého času výuky.

Skupinové kurzy celoroční

Kurzy ve skupinách patří mezi nejrozšířenější ale i nejžádanější kurzy. Na základě testování studentů – zjištění jazykových znalostí – jsou zařazeni do skupin. Každá skupina má pak sestaven tzv. Easy Way Plan, dle kterého probíhá výuka.

Kurz probíhá od září do června 40 týdnů, tj. 40 lekcí, 1x týdně po 90min (tj. 2 vyučující hodiny).

Skupiny mají minimálně 8 a maximálně 10 studentů, v případě velkého zájmu a počtu studentů, můžou být skupiny až do max 12 studentů.

Cena 5.650,-Kč při obsazenosti.

Jazykové zkoušky

Ať už v rámci firemního vzdělávání či kurzů pro veřejnost umíme a připravujeme klienty na mezinárodní zkoušky cizích jazyků.

Naše klienty připravujeme na tyto jazykové zkoušky:

       PET (Preliminary English Test)

  • čtení & psaní (1 hodina a 30 minut)
  • poslech (asi 40 minut)
  • rozhovor (10 až 12 minut pro dvojici kandidátů)

  FCE (First Certificate in English)

  • čtení (1 hodina a 15 minut)
  • psaní (1 hodina a 30 minut)
  • použití angličtiny (1 hodina a 15 minut)
  • poslech (přibližně 40 minut)
  • mluvení (přibližně 15 minut)

  CAE (Certificate in Advanced English)

  • čtení (1 hodina a 15 minut)
  • psaní (2 hodiny)
  • použití angličtiny (1 hodina a 30 minut)
  • poslech (přibližně 45 minut)
  • mluvení (přibližně 15 minut)

  CPE (Certificate of Proficiency in English)

  • čtení (1 hodina a 30 minut)
  • kompozice (2 hodiny)
  • užití angličtiny (1 hodina a 30 minut)
  • poslech (cca. 40 minut)
  • rozhovor (v průměru 19 minut)

  BEC (Business English Certificate)

  • čtení – (1 hodina)
  • psaní – (1 hodina a 10 minut)
  • poslech – (přibližně 40 minut)
  • mluvení – (přibližně 14 minut ve dvojici kandidátů)